Съвместна дейност

Нашият екип е готов да бъде част от съвместни проекти. В тези проекти ние ще предоставим отговарящо на условията оборудване, сервизното му обслужване, ноу-хау, както и управлението по време на съмвестната работа.  Едно от основните ни преимущества е това, че партниорите ни не са замесени в поддръжката и управлението на оборудването, както и че  съоръженята с намаляващ интерес могат да бъдат заменени с нови такива.

Ние предоставяме и план за развитие в помощ на нашите бъдещи партньори по време на целия период на съвместната ни дейност.

Най-общо процеса протича по следния начин:

1.     Заявка за съвместна работа -  За да изберем вашата оферта, ние се нуждаем от описание на идеята Ви, снимки и/или видео, който могат да бъдат изпратени на email: info@investem.net  или чрез секция Контакти.

2.     Посещение на обекта- След като удобрим вашата идея в приложението, наш представител ще посети обекта ви.

3.     Уточняване на Договора и условията.

4.     Монтиране на оборудването

5.   Сервиз, подръжка и управление

6.   Организация на мероприятия 

7.    Месечен Анализ

 

 

/
template joomla by JoomSpirit